Elektra

1,250,000 

Sản phẩm được tạo từ công nghệ in 3d.
Gồm có nhiều loại kích thước khác nhau. Nếu không có kích thước bạn muốn, bạn có thể order và ghi lại yêu cầu.
Sản phẩm có loại đã sơn theo demo và chưa sơn.