Hình thức hợp tác:

+ Hướng dẫn anh em Artist : ( link ) Các anh em đăng ký trở thành đối tác, sau đó đăng các tác phẩm của anh em lên (nếu anh em đăng tác phẩm của người khác, cần phải có sự cho phép của tác giả, art3d ko can thiệp vào việc này, nên nếu có kiện cáo, art3d sẽ cho ẩn sản phẩm ngay cho đến khi xác định rõ), phần giá tiền chính là phần tiền thiết kế các anh em mong muốn nhận được khi 1 sản phẩm sau khi in 3d được bán ra đến tay người hâm mộ ( Art3d không bán file kỹ thuật số). Art3D sẽ check file 3d và ra giá in 3d sản phẩm. Giá khách hàng mua = giá thiết kế ( do anh em đặt ở trên) + giá in 3d sản phẩm. Vì vậy tùy vào phân khúc khách hàng mà anh em có chiến lược định giá cho phù hợp với mong muốn của anh em.

+ Đối với các anh em đối tác: ( link ) Các anh em đăng ký trở thành đối tác, sau đó đăng các sản phẩm của các anh em lên, các sản phẩm này phải là các sản phẩm vật lý, và các anh em đối tác phải chịu trách nhiệm đối với quyền tác giả của sản phẩm. Phần giá tiền sẽ là giá thành phẩm của sản phẩm, giá đến tay người hâm mộ. Art3D sẽ trích 1% – 5% giá sản phẩm đó cho chi phí hoạt động.

Đăng ký đối tác